Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Информация за студентско състояние BETA

Идентификация

Факултетен номер:  
ЕГН/ЛНЧ:  Данните се подават от учебните отдели на съответните факултети. Последна актуализация на базата: 23.04.2019
Данните публикувани в справката са за информация и е възможно да не отразяват актуалното студентско състояние по главна книга.

За открити несъответствия се обръщайте към инспектор "Учебен отдел" обслужващ съответната специалност.
© 2009-2012 Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"