Регистрация

Използвайте формата по-долу, за да създадете акаунт чрез своите ЕГН/ЛНЧ и входящ номер. Акаунта Ви се създава еднократно по време на обучението Ви.
Важно! Моля обърнете внимание, че за следващи кампании вие трябва да влезете в акаунта си с вашия факултетен номер и ЕГН/ЛНЧ!

Данни за моят акаунт
Моля въведете валидно ЕГН/ЛНЧ
Входящ номер